Big Little Girl!Big long burgerBig long greasy burger!Big LoveBig man pantsBig mouth hamster!Big n uglyBig ol ugly dogBig OreoBig Party CupsBig PotatoBig Sleeping BeaverBig SnakeBig SplashBig Tooth Dog!

Big ol ugly dog